Regulamin Małego Memoriału im. Bronisława Czecha

Mt Seymour Ski Area
 

Data zawodów

11 marca 2018

Organizatorzy

Komitet Organizacyjny MMBC
Mt Seymour Ski Area

Opłata startowa (platne online)

Dzieci do lat 5bez opłaty
Dzieci  (6 - 12 lat)$15
Młodzież (13 - 18 lat)$20
Dorośli$40
Posiadacze biletów sezonowych$10
 Depozyt za numer startowy$10
Opłata obejmuje koszt całodziennego biletu na wyciągi, BBQ oraz słodycze i napoje.

Warunki uczestnictwa

W zawodach uczestniczyć mogą dzieci polonijne i ich kanadyjscy koledzy i koleżanki w wieku do 18 lat. Impreza adresowana jest głównie do dzieci i młodzieży, doroslych zapraszamy do udziału w konkurencji "Weterani Kasprowego Wierchu" a rodzicow startujących dzieci do startu w kategorii rodzinnej.
W kategorii rodzinnej zaklasyfikowane będą rodziny liczące min. 3 osoby, biorące udział w dowolnej konkurencji (narty lub snowboard). Przynajmnej jedna osoba musi mieć nie więcej niż 18 lat.
W grupie najmlodszej: D6, C6 (do 6 lat) dopuszcza się minimalną pomoc opiekuna (szelki lub przejazd przed lub za dzieckiem).
Zachęcamy do udziału poza konkurencją dzieci które będą podtrzymywane w czasie zjazdu.

 Konkurencje Grupy wiekowe
 D narty dziewcząt
 C narty chłopców
 D6, C6 do 6 lat
 D10, C10 7-10 lat
 D14, C14 11-14 lat
 D18, C18 15-18 lat
 SD snowboard dziewcząt
 SC snowboard chłopców
 SD14 SC14 do 14 lat
 SD18, SC18 15-18 lat
 Slalom 'Weteranow Kasprowego  Wierchu'
 K, M - narty
 SK, SM  - snowboard
 K19 kobiety powyżej 18 lat narty
 SK19 kobiety powyżej 18 lat snowboard
 M19 mężczyźni powyżej 18 lat narty
 SM19 mężczyźni powyżej 18 lat snowboard
 R konkurencja rodzinna R min 3 osoby, min. jedna osoba do 18 lat

Program zawodów

8:00-9:15 rejestracja, odbiór numerów
9:30-10:00 przejazd treningowy
10:00 start, pierwszy przejazd w grupach C, D, SC & SD
11:00 drugi przejazd w grupach C, D, SC & SD
12:00 pierwszy i drugi przejazd, grupa 'Weteranow'
14:30 Wręczenie nagród, zakończenie zawodów

Informacje i zapisy

Prosimy o jak najszybsze zgłaszanie się - ilość miejsc ograniczona!
Zgłoszenia zamykamy   9-go marca 7am.

Organizatorzy zawodów zastrzegają sobie prawo do zmian kategorii wiekowych w zależności od ilości zgłoszeń.

Nagrody

Puchar Konsula R.P.

dla najlepszej rodziny zawodów. W klasyfikacji rodzinnej o kolejności decyduje suma miejsc zajętych przez poszczególnych członków rodzin w swoich kategoriach wiekowych.

Puchar Konsula R.P.

dla najlepszej zawodniczki zawodów. Za zdobycie 1-go miejsca w Kategorii Dziewcząt w połączonych grupach A1-A4

Puchar Konsula R.P.

dla najlepszego zawodnika zawodów. Za zdobycie 1-go miejsca w Kategorii Chłopcow w połączonych grupach B1-B4

Medale

złoty, srebrny i brązowy dostaną wszyskie dzieci i dorosli, którzy zajmą miejsca od 1-go do 3-go w swoich kategoriach wiekowych

Nagroda dla najmłodszego uczestnika

Otrzyma ją najmłodszy zawodnik lub zawodniczka którzy wystartują w zawodach, niezaleznie czy ukonczą przejazd.

Nagroda dla Najliczniejszej Rodziny

Otrzyma ją najliczniejsza rodzina bioraca udzial w zawodach (min. cztery osoby)

Nagrody Specjalne


Bilet wstepu (2) na spektakl Teatru Polskiego w Vancouver
Rejs jachtem -zorganizowany przez Polski Klub Zeglarski w Vancouver
Mt Seymour - calodzienn bilet (4)
$40 SportChek Gift Card (8)

bedą rozlosowane wśród wszystkich dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat, które wezmą udział w zawodach (bez względu na wyniki).

Obecność uczestników na losowaniu nagród jest obowiązkowa.