Mały Memoriał Bronisława Czecha w Vancouver jest imprezą organizowaną przez grupę narciarzy-wolontariuszy od 2004 roku. Tradycyjnie już memoriał odbywa się pod patronatem Konsula Generalnego RP w Vancouver i otrzymuje wsparcie od wielu organizacji i firm polonijnych i kanadyjskich. Pomysłodawcą pierwszych edycji Memoriału była Irena Gostomska przewodząca Grupie EPIZOD.

Komited organizacyjny

 Organizacja Teresa Szymborska
Zbyszek Szymborski
 Marketing, Promocja Beata Hausser
Ania Pawelec
 Skarbnik Wakant

 Biuro Zawodów, MOC
Kasia Juraczko


 Szef Pomiaru Czasu, Strona Internetowa Marcin Chady

 Pomiar czasu, Opracowanie Wynikow
Piotr Pawelec

 Sędzia Startu /Pomiar czasuZbyszek Wiktor

 Koordynator Mety Zenek Rembisz
 

 Publikacja Wyników; PR
Piotr Dziewoński

 Kuchnia Regionalna / Oprawa Graficzna Paweł Balas