Mały Memoriał Bronisława Czecha w Vancouver jest imprezą organizowaną przez grupę narciarzy-wolontariuszy od 2004 roku. Tradycyjnie już memoriał odbywa się pod patronatem Konsula Generalnego RP w Vancouver i otrzymuje wsparcie od wielu organizacji i firm polonijnych i kanadyjskich. Pomysłodawcą pierwszych edycji Memoriału była Irena Gostomska przewodząca Grupie EPIZOD.

Komited organizacyjny

 Organizacja Teresa Szymborska
Zbyszek Szymborski
 Marketing, promocja Beata Hausser
Ania Pawelec
 Skarbnik Viola Witoszek
 Biuro zawodów Caroline Chady
Gosia Kaczmarczyk
Kasia Juraczko
 Logistika Jacek Kaczmarczyk
 Wyniki Piotr Pawelec
Marcin Chady
 Szef pomiaru czasu Jacek Pawłowski
 Sędzia pomiaru czasu Max Kaczmarczyk
Darek Malinowski
Gosia Podhorski
Claudia Malinowska
 Starter/sędzia startu Zbyszek Wiktor
Alicja Machaj
 Sędzia mety Brian Terry
 Szef sędziów bramkowych Sebastian Krzywania
 Koordynator mety Zenek Rembisz
 Koordynator trasy Jurek Uryga
 Publikacja wyników Piotr Dziewoński
 Spiker zawodów Stasiu Janecki
 Fotograf i operator kamery Marek Gronowski
Ola Drozdzeńska
 Scenografia, konsultacja regionalna Rodzina Matygów
 Kuchnia regionalna Paweł Balas
 Oprawa graficzna Paweł Balas
 Strona internetowa Marcin Chady
Zbyszek Szymborski