Mały Memoriał Bronisława Czecha w Vancouver jest imprezą organizowaną przez grupę narciarzy-wolontariuszy od 2004 roku. Tradycyjnie już memoriał odbywa się pod patronatem Konsula Generalnego RP w Vancouver i otrzymuje wsparcie od wielu organizacji i firm polonijnych i kanadyjskich. Pomysłodawcą pierwszych edycji Memoriału była Irena Gostomska przewodząca Grupie EPIZOD.

Komited organizacyjny

 Organizacja Teresa Szymborska
Zbyszek Szymborski
 Marketing, promocja Beata Hausser
Ania Pawelec
 Skarbnik
 Biuro zawodów Caroline Chady
Kasia Juraczko
 Logistika Jacek Kaczmarczyk
 Wyniki Piotr Pawelec
Marcin Chady
 Szef pomiaru czasu Marcin Chady
 Pomiar czasu Max Kaczmarczyk
Claudia Malinowska
 Starter/sędzia startu Zbyszek Wiktor
Alicja Machaj
 Sędzia mety
 Szef sędziów bramkowych
 Koordynator mety Zenek Rembisz
 Ustawiacz Slalomu
Jurek Uryga
 Publikacja wyników Piotr Dziewoński
 Spiker zawodów
 Fotograf i operator kamery
 Scenografia, konsultacja regionalna Rodzina Matygów
 Kuchnia regionalna Paweł Balas
 Oprawa graficzna Paweł Balas
 Strona internetowa Marcin Chady
Zbyszek Szymborski